смотрите подробнее гдз по математике 6 класс виленкина фгос гдз контурные карты по географии 9 класс аст пресс гдз по английскому языку 8 класс кауфман по страницам решебник по английскому языку 5 ваулина подоляко
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Анкети

До колко полезен Ви беше сайта?
 
Начало
Застраховка “Зелена Карта”

 

Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за чужбина

По застраховка Зелена карта се застраховат физически и юридически лица (български и чуждестранни), собственици на МПС, с постоянна или временна българска регистрация.

Застрахователно покритие и лимити на отговорност
Застрахователят осигурява застрахователно покритие на собствениците, ползвателите, държателите и упълномощените от тях водачи на моторни превозни средства за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства.
Не се считат за трети лица водачът на МПС, съпрузите и роднините по права линия, до втора степен включително, на Застрахованите.
Застрахoвателят покрива обезщетения и разноски в размер до минималните лимити на отговорност (минималните застрахователни суми), приложими за местните застрахователи съгласно закони, отнасящи се до задължителна застраховка Гражданска отговорност - на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства в посещаваната страна, на територията на която е настъпило застрахователното събитие.
Застраховката Зелена карта не покрива отговорността на Застрахования като превозвач на товари.

Териториален обхват
Застраховката е валидна за територията на страните-членки на Международното споразумение Зелена карта (всички страни са посочени в сертификата Зелена карта чрез официалните кодове/съкращения, приети от ООН), с изключение територията на Република България. Застраховката е валидна и за териториите на митническите съюзи между Швейцария и Лихтенщайн, Италия и Сан Марино, Италия и Ватикана, Франция и Монакo, Великобритания и Ченъл Айлъндс, остров Ман и Гибралтар.


Застрахователен период
Застраховката може да се сключи за период от: 15 дни, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца. Съгласно изискванията на Международното споразумение Зелена карта, продължителността на застрахователния период не може да бъде по-малка от петнадесет последователни дни.

Застрахователна премия
Размерът на премията се определя от Застрахователя на база на прилаганата тарифа в евро и се заплаща от Застрахования в лева по фиксинга на БНБ за деня, в който се сключва застраховката.
Разсрочено плащане на застрахователната премия се прилага само при сключване на застраховка Зелена карта за период от една година.
Разсрочването се осъществява на 2 или 4 вноски.

Влизане в сила на застраховката
Застрахователният договор влиза в сила след заплащане на застрахователната премия и издаване на валидна застрахователна полица и сертификат Зелена карта към нея.

 
Free Joomla Templates