гдз по решебнику по геометрии 7 класс продолжение здесь решебник украинский язык ворон солопенко 8 класс подробнее на этой странице взято отсюда
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Анкети

До колко полезен Ви беше сайта?
 
Начало
Застраховка “Зелена Карта”

 

Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за чужбина

По застраховка Зелена карта се застраховат физически и юридически лица (български и чуждестранни), собственици на МПС, с постоянна или временна българска регистрация.

Застрахователно покритие и лимити на отговорност
Застрахователят осигурява застрахователно покритие на собствениците, ползвателите, държателите и упълномощените от тях водачи на моторни превозни средства за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства.
Не се считат за трети лица водачът на МПС, съпрузите и роднините по права линия, до втора степен включително, на Застрахованите.
Застрахoвателят покрива обезщетения и разноски в размер до минималните лимити на отговорност (минималните застрахователни суми), приложими за местните застрахователи съгласно закони, отнасящи се до задължителна застраховка Гражданска отговорност - на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства в посещаваната страна, на територията на която е настъпило застрахователното събитие.
Застраховката Зелена карта не покрива отговорността на Застрахования като превозвач на товари.

Териториален обхват
Застраховката е валидна за територията на страните-членки на Международното споразумение Зелена карта (всички страни са посочени в сертификата Зелена карта чрез официалните кодове/съкращения, приети от ООН), с изключение територията на Република България. Застраховката е валидна и за териториите на митническите съюзи между Швейцария и Лихтенщайн, Италия и Сан Марино, Италия и Ватикана, Франция и Монакo, Великобритания и Ченъл Айлъндс, остров Ман и Гибралтар.


Застрахователен период
Застраховката може да се сключи за период от: 15 дни, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца. Съгласно изискванията на Международното споразумение Зелена карта, продължителността на застрахователния период не може да бъде по-малка от петнадесет последователни дни.

Застрахователна премия
Размерът на премията се определя от Застрахователя на база на прилаганата тарифа в евро и се заплаща от Застрахования в лева по фиксинга на БНБ за деня, в който се сключва застраховката.
Разсрочено плащане на застрахователната премия се прилага само при сключване на застраховка Зелена карта за период от една година.
Разсрочването се осъществява на 2 или 4 вноски.

Влизане в сила на застраховката
Застрахователният договор влиза в сила след заплащане на застрахователната премия и издаване на валидна застрахователна полица и сертификат Зелена карта към нея.

 
Free Joomla Templates