смотрите подробнее гдз по математике 6 класс виленкина фгос гдз контурные карты по географии 9 класс аст пресс гдз по английскому языку 8 класс кауфман по страницам решебник по английскому языку 5 ваулина подоляко
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Анкети

До колко полезен Ви беше сайта?
 
Начало
Финансови Застраховки

 

Разни финансови загуби на еднолични търговци или юридически лица от дейност, извършвана на територията на Република България, финансови загуби от неплащане на задължение към застрахования, което съгласно договора или нормативните актове е платимо на територията на Република България, финансови загуби от неплащане на задължение към застрахования от длъжник физическо лице - български гражданин или лице с постоянен адрес в Република България, юридическо лице, регистрирано в Република България или чуждестранно юридическо лице, регистрирало клон в Република България. Застраховката може да има действие и за чужбина при платена допълнителна премия.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

  • финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към застрахования, с което трето лице застрахования е в договорни отношения;
  • финансови загуби от плащане или друго изпълнение, което застрахованият е бил принуден да извърши поради проявление на покрит по застраховката риск, и което при обичайни условия и ненастъпване на риска застрахованият не би бил длъжен да осъществява;
  • други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на застрахования поради проявление на покрит по застраховката риск.

НЕПОКРИТИ РИСКОВЕ
Военни и сходни действия, конфискация други подобни мерки, атомни и ядрени експлозии, химически замърсявания, вследствие производствени или други аварии, земетресение и други събития, които представляват непреодолима сила, промени в икономическите условия в страната, умишлени или с груба небрежност действия на застрахования и др.

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение, отправено от кандидата за застраховане до застрахователя.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Застрахователната премия е сумата, която застрахованият заплаща на застрахователя и срещу която застрахователят носи покрития по полицата риск.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Застрахователното обезщетение е в размер на неплатеното или неизпълнено задължение, съгласно договора от който то е възникнало или в рамките на друго компенсаторно плащане, съобразно спецификата на застрахования договор като от него се приспада договорения франшиз.

 

 
Free Joomla Templates