whatsapp spy android kostenlos click the following article Spionage app Iphone überwachungskamera nutzen Handyortung Spyware iphone kostenlos Telefonüberwachung mitarbeiter visit web page article source here Iphone sms Überwachungs app Software überwachungskamera freeware download Whatsapp plus ausspionieren Apple überwachung app Whatsapp kinder kontrollieren Whatsapp mitlesen app iphone Kann man handy seriennummer orten read article Handy hotspot Blaue haken whatsapp obwohl nicht online Wlan knacken mit iphone Wie funktioniert handy spionage software continue reading Iphone 5 passwort hack Handy übers internet hacken Urteil handy spionage Sms lesen internet Whatsapp überwachung free Spy app this web page Handy tracking germany Iphone 5 hacken ohne pc visit web page My spy handy Sony handycam software for android Smartphone ortung Handyortung mit Whatsapp sms spion Kann man android orten Spionage app Telefoon hacken click Telefon abhören Kontrolle handyparken Whatsapp spy descargar gratis para pc Iphone 8 gefunden orten Sony Hack iphone geometry dash Handyspiele samsung s5230 kostenlos downloaden Handy das Handy Handy abhören chip akku Whatsapp überwachung über wlan link click at this page Unbekannte telefonnummer orten Verlorenes handy Iphone orten trotz flugmodus Iphone empfangene sms lesen Iphone Iphone 7 whatsapp blaue haken deaktivieren just click for source Handy spiele mario kostenlos Handy orten anhand imei Bilder spionage app Whatsapp sniffer tecmundo Whatsapp überwachung go here Kann keine sms lesen s6 Kann keine Handy abhören geht das Iphone 6s click to see more Whatsapp im Blaue Iphone 8 Plus ortung umgehen article source Handy orten lassen windows phone In fremde Spionage mit read article sony handycam hdr-cx240 samsung galaxy s7 telefon orten handy spionage descargar whatsapp sniffer para iphone 6s gratis click to see more learn more here whatsapp manche iphone 6 Plus hacken eigenes handy per gps orten click hack iphone sony handycam sony handycam dvd more info handy tracker free visit web page telefon hacklemek spionage win whatsapp blaue
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Анкети

До колко полезен Ви беше сайта?
 
Начало
Застраховка “Карго”
Обект на застраховане по тази застраховка са товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство, за загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на рисковете, уговорени в застрахователния договор.

Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други обичайни единици, а при товари, превозвани в насипно или наливно състояние - по теглови единици. 

Застраховката не покрива каквато и да било загуба и/или щета, причинена поради или в резултат (пряко или косвено) на:

• свойствен недостатък или природа на застрахования обект или поради температурно въздействие; 

• недостатъчна или неподходяща опаковка, несъответствуващо подреждане на товара в превозното средство; 

• частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка; 
• мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди, съоръжения или способи;

• липса или недоставяне вследствие кражба на цялото превозно средство; 
• застрахованият обект е натоварен и/или експедиран и/или превозван на същия плавателен съд, товарен автомобил и/или товарни вагон-платформи, пренасящи киселини, петрол и петролни продукти, пиротехнически продукти и взривни вещества;
• пряко или непряко влияние на ядрени експлозии и/или радиоактивно излъчване и/или заразяване; 

• пленяване, конфискация или пиратство.

Отговорност на застрахователя

Отговорността на Застрахователя за всяка застрахована бройна или теглова единица започва от момента на натоварването й върху превозното средство, продължава по нормалния курс на транспорта, включително забавяне, разтоварване, натоварване, претоварване или транспортиране на товара, ако са извън контрола на Застраховащия, както и за отклоненията, които се дължат на обстоятелства, независещи от превозвача, или са извършени с цел да се спаси човешки живот или имущество, или е било неизбежно за безопасността на превозното средство и завършва в момента на разтоварването й от превозното средство в мястото, означено в застрахователната полица.

 Видове застраховки КАРГО :

 „Абонаментна застраховка“

При сключени абонаментни застраховки покритието на Застрахователя се простира върху всички или определени видове товари, които Застраховащият ще изпраща или получава през определен период и/или до определена сума. Ако между съдържанието на абонаментната застраховка и полицата, издадена за отделна пратка, има несъответствие, действие пораждат уговорките в полицата.
Всяка страна може да прекрати абонаментната застраховка, като изпрати писмено едномесечно предизвестие до другата страна. До изтичането на този срок Застрахователят продължава да носи застрахователното покритие, а Застраховащият дължи съответната застрахователна премия.

Задължения на застрахования
При сключване на застраховката Застрахованият е длъжен да съобщи на Застрахователя:
• вид и тегло на товара 
• вид, име, марка, номер на превозното средство 
• начин на превозване на товара 
• номер и дата на превозния документ 
• място на започване и завършване на превоза 
• застрахованата сума 
• рисковете, срещу които желае товарът да бъде застрахован. 
Застрахованият може да сключи застраховката на база провизорни данни, но същите трябва да се покриват с действителните, при разлика Застрахователят променя застрахователния договор, като има право и да анулира същият при съществени промени водещи до утежнение на рисковите обстоятелства.
Застраховащият е длъжен да уведоми незабавно Застрахователя при всяко изменение в маршрута на превоза на товара, водещо до увеличаване на риска.

Застрахователната стойност е пазарната стойност или т.н. фактурна стойност на застрахования предмет към деня, в който се сключва договора. Тя се определя от стойността на застрахования предмет в мястото и времето на натоварването, заедно с разходите по застраховката, навлото, митническите такси и очакваната печалба. Обичайно тези разходи се прибавят във вид на процент към фактурната стойност и обикновено той е 10%.
Застрахованата сума е тази, за която е застрахован товарът и която е посочена в застрахователния договор. Тя се определя от Застраховащия и не може да бъде по-голяма от застрахователната стойност на товара. Застрахователят отговаря до размера на застрахованата сума.

Застрахователната премия се определя по тарифите на съответното застрахователно дружество.
Застраховащият е длъжен да заплати премията незабавно след сключването на договора, а ако се издава полица, едновременно с получаването на полицата, освен ако е уговорено друго.
Ако Застраховащият изпадне в закъснение да заплати премията, Застрахователят не ще дължи обезщетения, ако рискът настъпи след закъснението. Ако обаче Застраховащият заплати закъснялата премия и рискът настъпи след извършване на плащането, застраховката запазва силата си.

"Застраховка от склад до склад"


Когато в застрахователната полица е уговорено, че товарът е застрахован от склад до склад, отговорността на Застрахователя за всяка бройна или теглова единица започва в момента, в момента в който тя бъде изнесена от склада или от мястото на съхранение, посочено в полицата и завършва :

- в момента в който тя бъде внесена;

- в склада на получателя в крайното място, посочено в полицата или

- в който и да е друг склад или място на съхранение които не могат да бъдат третирани като междинни такива по време на превоза, независимо дали последните са преди или на самото крайно място,посочено в полицата, и в който и склад или място на съхранение - по нареждане или със съгласие на Застраховащия, изпращача, получателя или техните представители, застрахования товар ще остане на постоянен склад или ще подлежи на разпределение или

- с изтичането на 60 дни, считано от окончателното разтоварване на застрахования товар от морския кораб в крайното разтоварно пристанище, посочено в полицата - в случаите когато, превоза се извършва или включва такъв по море.

По искане на Застраховащия или срещу заплащане на допълнителна премия 60-дневният срок може да бъде продължен.
 
Free Joomla Templates