смотрите подробнее гдз по математике 6 класс виленкина фгос гдз контурные карты по географии 9 класс аст пресс гдз по английскому языку 8 класс кауфман по страницам решебник по английскому языку 5 ваулина подоляко
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Анкети

До колко полезен Ви беше сайта?
 
Начало
Застраховка "Живот"

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ", СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД?

Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд е полица, която Ви осигурява спестяване и защита. Вие като Застраховащ и/или Застрахован решавате каква част от разполагаемия доход можете да си позволите да отделите за спестявания и за какъв период от време.

Застраховащият може да избере застрахователната сума по застраховка „Живот", както и други допълнителни покрития по свой избор. Застраховката „Живот" на ЗД КД Живот АД, свързана с инвестиционен фонд, се нарича ФОНДПОЛИЦА.

ФОНДПОЛИЦА Ви дава възможност да обвържете директно своя застрахователен договор с широка гама взаимни инвестиционни фондове. Застрахователната сума по всяка индивидуална полица е свързана със стойността на дяловете в избраните инвестиционни фондове.

ФОНДПОЛИЦА обединява застрахователното покритие по застраховка „Живот" с добрата доходност инвестиционните фондове. Като наш клиент, Вие напълно печелите от растежа на средствата, инвестирани във взаимните фондове и можете да постигнете две основни цели:

 • Сигурност за Вас и Вашето семейство
 • Увеличаване стойността на Вашите активи, като инвестирате във взаимните фондове

Предимства на Застраховката, свързана с инвестиционен фонд (ФОНДПОЛИЦА), сравнена с класическата Застраховка „Живот"

По-висока доходност от Вашите инвестиции

ФОНДПОЛИЦА Ви дава възможност да получите много по-голяма печалба отколкото класическата Застраховка „Живот". При класическата застраховка „Живот" в случай на настъпване на застрахователно събитие (напр. смърт), се изплаща фиксирана застрахователна сума, докато ФОНДПОЛИЦА Ви дава възможност да получите по-висока доходност от Вашите активи в сравнение с фиксираната сума по класическата застраховка „Живот". Стойността на застраховката (застрахователната сума) зависи от стойността на дяловете в инвестиционните фондове, в които сте инвестирали парите си. Стойността на дяловете директно отразява стойността на основните активи на инвестиционните фондове, в които са разпределени Вашите премии. Тези стойности се променят всеки ден в зависимост от представянето на избраните фондове. За да получите по-голяма печалба, трябва да отделите по-голяма част от Вашата премия за инвестиционни цели. За по-голяма защита (Застрахователна сума), Вие трябва да отделите по-голяма пропорция от премията за покриване на риска и по-малка за инвестиции. Независимо от това какво съотношение ще изберете, ще спечелите във всички случаи!

Избор на застрахователна сума

Ваше изключително право е да решите какъв да бъде размера на премията и начина на плащане. Имате право да изберете съответно и каква част от премията да бъде отделена за застрахователна защита и каква за инвестиции. В случаите на по-голяма застрахователна сума в случай на смърт, по-голяма част от премията ще бъде използвана за застрахователна защита и по-малка за инвестиционни цели и обратното.

ВИЕ можете да променяте застрахователната сума по време на действието на застрахователния договор в зависимост от Вашите бъдещи потребности и цели.

Избор на взаимни фондове

Вие можете да изберете един или повече взаимни фонда, в които да инвестирате своите средства. Имате право да изберете между следните инвестиционни фондове:

КД Облигации България,КД ПЕЛИКАН и КД Акции България

Максимална гъвкавост на застраховката, свързана с инвестиционен фонд

По всяко време на действието на застрахователния договор можете да съобразите ФОНДПОЛИЦА с Вашите нужди и цели, в случай че е изминала поне една пълна година отначалото на застрахователния период. Гъвкавостта на ФОНДПОЛИЦА Ви дава възможност да:

 • Променяте и съобразявате Вашата собствена политика на инвестиране (като променяте процентното разпределение на Вашата премия между отделните инвестиционни фондове, като променяте избора на инвестиционните фондове, като променяте пропорцията от премията, която да бъде отделена за инвестиции и за защита)
 • Променяте гарантираната застрахователна сума (като увеличавате или намалявате застрахователната премия). В случаите, в които смятате, че Вие и Вашето семейство сте изложени на по-голям финансов риск, можете да увеличите застрахователната сума до размера на максималната застрахователна сума без допълнителна медицинска информация! Когато желаете да увеличите печалбата от Вашите спестявания, можете да намалите застрахователната сума, което означава, че по-голяма част от Вашата премия ще бъде инвестирана във фондовете!
 • Трансформирате Вашата застрахователна полица, свързана с инвестиционен фонд, в класическа застраховка „Живот"
 • Изтеглите част от средствата по Вашата полица, в случай че имате нужда от пари

« Трансформирате полицата в изплатена полица без плащане на бъдещи премии. В този случай, инвестираните до момента суми, ще продължат да Ви носят печалба.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ФОНДПОЛИЦА?

 • Вие можете да извлечете печалба от продукт, обединяващ в себе си предимствата на застрахователната защита на застраховка Живот и да спестявате в същото време чрез инвестиране във взаимни фондове
 • Вие можете да изберете Ваша собствена стратегия за инвестиране
 • Вие имате възможност да избирате между 3 инвестиционни фонда с различен рисков профил и процентното разпределение на Вашата застрахователна премия между трите фонда
 • В случай на смърт застрахователната компания ще изплати на бенефициентите гарантираната застрахователна сума или стойността на инвестиционните единици, в зависимост от това коя е по-голяма към момента на застрахователното събитие
 • Вие винаги можете да съобразите застраховката, свързана с инвестиционен фонд, с Вашите нужди и цели. Добавяйки нови инвестиционни фондове към списъка oт взаимни фондове, ЗД КД Живот АД ще Ви даде възможност да изберете своя собствена инвестиционна стратегия
 • Вие можете да сключите допълнителна застраховка „Злополука" на преференциални цени
 
Free Joomla Templates