whatsapp spy android kostenlos click the following article Spionage app Iphone überwachungskamera nutzen Handyortung Spyware iphone kostenlos Telefonüberwachung mitarbeiter visit web page article source here Iphone sms Überwachungs app Software überwachungskamera freeware download Whatsapp plus ausspionieren Apple überwachung app Whatsapp kinder kontrollieren Whatsapp mitlesen app iphone Kann man handy seriennummer orten read article Handy hotspot Blaue haken whatsapp obwohl nicht online Wlan knacken mit iphone Wie funktioniert handy spionage software continue reading Iphone 5 passwort hack Handy übers internet hacken Urteil handy spionage Sms lesen internet Whatsapp überwachung free Spy app this web page Handy tracking germany Iphone 5 hacken ohne pc visit web page My spy handy Sony handycam software for android Smartphone ortung Handyortung mit Whatsapp sms spion Kann man android orten Spionage app Telefoon hacken click Telefon abhören Kontrolle handyparken Whatsapp spy descargar gratis para pc Iphone 8 gefunden orten Sony Hack iphone geometry dash Handyspiele samsung s5230 kostenlos downloaden Handy das Handy Handy abhören chip akku Whatsapp überwachung über wlan link click at this page Unbekannte telefonnummer orten Verlorenes handy Iphone orten trotz flugmodus Iphone empfangene sms lesen Iphone Iphone 7 whatsapp blaue haken deaktivieren just click for source Handy spiele mario kostenlos Handy orten anhand imei Bilder spionage app Whatsapp sniffer tecmundo Whatsapp überwachung go here Kann keine sms lesen s6 Kann keine Handy abhören geht das Iphone 6s click to see more Whatsapp im Blaue Iphone 8 Plus ortung umgehen article source Handy orten lassen windows phone In fremde Spionage mit read article sony handycam hdr-cx240 samsung galaxy s7 telefon orten handy spionage descargar whatsapp sniffer para iphone 6s gratis click to see more learn more here whatsapp manche iphone 6 Plus hacken eigenes handy per gps orten click hack iphone sony handycam sony handycam dvd more info handy tracker free visit web page telefon hacklemek spionage win whatsapp blaue
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Анкети

До колко полезен Ви беше сайта?
 
Начало
Застраховка "Живот"

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ", СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД?

Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд е полица, която Ви осигурява спестяване и защита. Вие като Застраховащ и/или Застрахован решавате каква част от разполагаемия доход можете да си позволите да отделите за спестявания и за какъв период от време.

Застраховащият може да избере застрахователната сума по застраховка „Живот", както и други допълнителни покрития по свой избор. Застраховката „Живот" на ЗД КД Живот АД, свързана с инвестиционен фонд, се нарича ФОНДПОЛИЦА.

ФОНДПОЛИЦА Ви дава възможност да обвържете директно своя застрахователен договор с широка гама взаимни инвестиционни фондове. Застрахователната сума по всяка индивидуална полица е свързана със стойността на дяловете в избраните инвестиционни фондове.

ФОНДПОЛИЦА обединява застрахователното покритие по застраховка „Живот" с добрата доходност инвестиционните фондове. Като наш клиент, Вие напълно печелите от растежа на средствата, инвестирани във взаимните фондове и можете да постигнете две основни цели:

 • Сигурност за Вас и Вашето семейство
 • Увеличаване стойността на Вашите активи, като инвестирате във взаимните фондове

Предимства на Застраховката, свързана с инвестиционен фонд (ФОНДПОЛИЦА), сравнена с класическата Застраховка „Живот"

По-висока доходност от Вашите инвестиции

ФОНДПОЛИЦА Ви дава възможност да получите много по-голяма печалба отколкото класическата Застраховка „Живот". При класическата застраховка „Живот" в случай на настъпване на застрахователно събитие (напр. смърт), се изплаща фиксирана застрахователна сума, докато ФОНДПОЛИЦА Ви дава възможност да получите по-висока доходност от Вашите активи в сравнение с фиксираната сума по класическата застраховка „Живот". Стойността на застраховката (застрахователната сума) зависи от стойността на дяловете в инвестиционните фондове, в които сте инвестирали парите си. Стойността на дяловете директно отразява стойността на основните активи на инвестиционните фондове, в които са разпределени Вашите премии. Тези стойности се променят всеки ден в зависимост от представянето на избраните фондове. За да получите по-голяма печалба, трябва да отделите по-голяма част от Вашата премия за инвестиционни цели. За по-голяма защита (Застрахователна сума), Вие трябва да отделите по-голяма пропорция от премията за покриване на риска и по-малка за инвестиции. Независимо от това какво съотношение ще изберете, ще спечелите във всички случаи!

Избор на застрахователна сума

Ваше изключително право е да решите какъв да бъде размера на премията и начина на плащане. Имате право да изберете съответно и каква част от премията да бъде отделена за застрахователна защита и каква за инвестиции. В случаите на по-голяма застрахователна сума в случай на смърт, по-голяма част от премията ще бъде използвана за застрахователна защита и по-малка за инвестиционни цели и обратното.

ВИЕ можете да променяте застрахователната сума по време на действието на застрахователния договор в зависимост от Вашите бъдещи потребности и цели.

Избор на взаимни фондове

Вие можете да изберете един или повече взаимни фонда, в които да инвестирате своите средства. Имате право да изберете между следните инвестиционни фондове:

КД Облигации България,КД ПЕЛИКАН и КД Акции България

Максимална гъвкавост на застраховката, свързана с инвестиционен фонд

По всяко време на действието на застрахователния договор можете да съобразите ФОНДПОЛИЦА с Вашите нужди и цели, в случай че е изминала поне една пълна година отначалото на застрахователния период. Гъвкавостта на ФОНДПОЛИЦА Ви дава възможност да:

 • Променяте и съобразявате Вашата собствена политика на инвестиране (като променяте процентното разпределение на Вашата премия между отделните инвестиционни фондове, като променяте избора на инвестиционните фондове, като променяте пропорцията от премията, която да бъде отделена за инвестиции и за защита)
 • Променяте гарантираната застрахователна сума (като увеличавате или намалявате застрахователната премия). В случаите, в които смятате, че Вие и Вашето семейство сте изложени на по-голям финансов риск, можете да увеличите застрахователната сума до размера на максималната застрахователна сума без допълнителна медицинска информация! Когато желаете да увеличите печалбата от Вашите спестявания, можете да намалите застрахователната сума, което означава, че по-голяма част от Вашата премия ще бъде инвестирана във фондовете!
 • Трансформирате Вашата застрахователна полица, свързана с инвестиционен фонд, в класическа застраховка „Живот"
 • Изтеглите част от средствата по Вашата полица, в случай че имате нужда от пари

« Трансформирате полицата в изплатена полица без плащане на бъдещи премии. В този случай, инвестираните до момента суми, ще продължат да Ви носят печалба.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ФОНДПОЛИЦА?

 • Вие можете да извлечете печалба от продукт, обединяващ в себе си предимствата на застрахователната защита на застраховка Живот и да спестявате в същото време чрез инвестиране във взаимни фондове
 • Вие можете да изберете Ваша собствена стратегия за инвестиране
 • Вие имате възможност да избирате между 3 инвестиционни фонда с различен рисков профил и процентното разпределение на Вашата застрахователна премия между трите фонда
 • В случай на смърт застрахователната компания ще изплати на бенефициентите гарантираната застрахователна сума или стойността на инвестиционните единици, в зависимост от това коя е по-голяма към момента на застрахователното събитие
 • Вие винаги можете да съобразите застраховката, свързана с инвестиционен фонд, с Вашите нужди и цели. Добавяйки нови инвестиционни фондове към списъка oт взаимни фондове, ЗД КД Живот АД ще Ви даде възможност да изберете своя собствена инвестиционна стратегия
 • Вие можете да сключите допълнителна застраховка „Злополука" на преференциални цени
 
Free Joomla Templates