whatsapp spy android kostenlos click the following article Spionage app Iphone überwachungskamera nutzen Handyortung Spyware iphone kostenlos Telefonüberwachung mitarbeiter visit web page article source here Iphone sms Überwachungs app Software überwachungskamera freeware download Whatsapp plus ausspionieren Apple überwachung app Whatsapp kinder kontrollieren Whatsapp mitlesen app iphone Kann man handy seriennummer orten read article Handy hotspot Blaue haken whatsapp obwohl nicht online Wlan knacken mit iphone Wie funktioniert handy spionage software continue reading Iphone 5 passwort hack Handy übers internet hacken Urteil handy spionage Sms lesen internet Whatsapp überwachung free Spy app this web page Handy tracking germany Iphone 5 hacken ohne pc visit web page My spy handy Sony handycam software for android Smartphone ortung Handyortung mit Whatsapp sms spion Kann man android orten Spionage app Telefoon hacken click Telefon abhören Kontrolle handyparken Whatsapp spy descargar gratis para pc Iphone 8 gefunden orten Sony Hack iphone geometry dash Handyspiele samsung s5230 kostenlos downloaden Handy das Handy Handy abhören chip akku Whatsapp überwachung über wlan link click at this page Unbekannte telefonnummer orten Verlorenes handy Iphone orten trotz flugmodus Iphone empfangene sms lesen Iphone Iphone 7 whatsapp blaue haken deaktivieren just click for source Handy spiele mario kostenlos Handy orten anhand imei Bilder spionage app Whatsapp sniffer tecmundo Whatsapp überwachung go here Kann keine sms lesen s6 Kann keine Handy abhören geht das Iphone 6s click to see more Whatsapp im Blaue Iphone 8 Plus ortung umgehen article source Handy orten lassen windows phone In fremde Spionage mit read article sony handycam hdr-cx240 samsung galaxy s7 telefon orten handy spionage descargar whatsapp sniffer para iphone 6s gratis click to see more learn more here whatsapp manche iphone 6 Plus hacken eigenes handy per gps orten click hack iphone sony handycam sony handycam dvd more info handy tracker free visit web page telefon hacklemek spionage win whatsapp blaue
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Анкети

До колко полезен Ви беше сайта?
 
Начало Новини
Новини
Лука Савино е одобрен за независим член на НС на ЗАД„ВИКТОРИЯ”
Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява Лука Савино за независим член на Надзорния съвет на ЗАД„ВИКТОРИЯ”.


 
На заседание на КФН се реши:
Издава одобрение на „Изи Инс – Първи интернет застрахователен брокер” ЕООД, гр. София, да осъществява дейност като застрахователен брокер на територията на всички държави членки на ЕС. КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на съответните страни за намерението на брокера да извършва дейност на техните територии.

 
"Булстрад" и "Алианц България Живот" са застрахователи на годината.

След официална церемония в деня на застрахователя – 18 май бяха присъдени наградите за застраховател на годината. Критериите въз основа на които са номинирани застрахователите са   :

  • пазарен дял,
  • финансов резултат
  • платени обезщетения
  • премиен приход
  • платежоспособност

    "Булстрад" е първи по пазарен дял с 14.4% от общите премии и има 581 хил. лв. печалба.

    "Алианц България Живот" също е първа по пазарен дял в животозастраховането с 21.9% от събраните премии през миналата година. Компанията има 11.06 млн. лв. печалба за 2009 г.

Като най-динамично развиващо се дружество е наградено "Интерамерикан Животозастраховане", след постигнатия 2000% ръст на премиите за миналата година.

 

Почетната награда за цялостен принос в застраховането получи Светослав Рачев от "Алианц България ". Рачев работи в областта над 40 години, възпитаник е на един от основателите на застраховането в България – проф. д-р Велеслав Гаврийски, а наградата беше връчен от сина му Светослав Гаврийски.

 
Обзор на застрахователния пазар, пазара по доброволно здравно осигуряване и на застрахователно-посре

През 2009 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България се запазва на 37, от които 20 са общозастрахователни дружества, 15 - животозастрахователни дружества и 2 - животозастрахователни кооперации.

През разглеждания период презастрахователна дейност по общо застраховане извършва първият презастраховател в Република България “Джи Пи Презастраховане” ЕАД, получил лиценз през 2008г.

В областта на доброволното здравно осигуряване през 2009 г. КФН издаде нова лицензия за извършване на дейност на „УНИКА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” ЕАД, с което общият брой на лицензираните здравноосигурителни дружества достигна 21.

Общият брой на регистрираните застрахователни брокери към края на 2009 г. е 316.

Общият брой на вписаните в електронния регистър на КФН към края на 2009 г. застрахователни агенти е 53 622, в т.ч. 836 агенти, извършващи посредническа дейност в полза на клоновете на застрахователи от държави членки. Застрахователните агенти юридически лица са 5 920, еднолични търговци - 3 681 и физически лица - 44 021.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България през 2009 г., възлиза на 1 681 491 хил. лв. при 1 804 642 хил. лв. към края на 2008 г., или се наблюдава спад от 6,8 % на годишна база. Отчетеният през 2009 г. брутен премиен приход се изчислява на 2,5 % от БВП1 (застрахователно проникване), като към края на 2008 г. този показател е отбелязал стойност от 2,7 %. Брутният премиен приход на човек от населението (застрахователна плътност) се изчислява на 222,31 лв. за 2009 г.2 при 237,25 лв. за 2008 г.

Отчетеният брутен премиен приход по общо застраховане за 2009 г. възлиза на 1459 064 хил. лв., с което е реализиран спад от 4,9 % на годишна база. Показателят застрахователно проникване се изчислява на 2,2 % при 2,3 % за 2008 г., а застрахователната плътност – на 192,90 лв. на човек от населението при 201,72 лв. за 2008 г.

Брутният премиен приход, записан от животозастрахователите през 2009 г.,

възлиза на 222 427 хил. лв., като се отбелязва спад от 17,7 % на годишна база. Показателят застрахователно проникване се изчислява на 0,3 % при 0,4 % за 2008 г., а застрахователната плътност на 29,41 лв. на човек от населението, при изчислени за предходната година 35,53 лв. на човек от населението.
 
В Сараево официално се откри туининг проект за подпомагане на надзорните институции в областта на за
На 19 май 2010 г., в Сараево официално се откри  туининг проекта BA 07 IB FI 01 “Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Агенцията за застрахователен надзор на Република Сръбска”.
Приветствено слово изнесе председателят на Комисията за финансов надзор г-н Петър Чобанов, както и г-н Йохан Хесе, изпълняващ дейността Първи съветник към Делегацията на ЕС в БиХ и г-н Самир Омерходжич - Изпълнителен директор на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина (IABiH).
Презентация на проекта направи г-н Николай Петков, постоянен съветник по проекта от КФН.
Подкрепата, която ще бъде предоставена в рамките на туининг проекта от Комисията за финансов надзор има за цел стимулиране на развитието на един застрахователен пазар на БиХ в посока на подобряване на неговата ефективност и прозрачно регламентиране, регулиране, координация, докладване и обмяна на информация между различните застрахователни агенции (три за БиХ). Туининг проекта е и в посока на развитие на капацитета на бенифициентите, както и обединяване на националните статистически данни в областта на застраховането. КФН ще предостави помощ в областта на законодателството в застрахователния сектор, както и в посока на задължителна „Гражданска отговорност”.
Освен техническа и административна помощ, КФН ще подпомогне изграждането на дългосрочни контакти между България, като вече страна членка на ЕС и БиХ, като бъдеща страна членка. Също така бенефициентите ще бъдат запознати и с разнообразните и многобройните административни практики на страните членки на ЕС.
Това е третият европейки проект, по който КФН работи в качеството си на институция от страна членка на ЕС, която предоставя подкрепа на надзорните институции в  Югоизточна Европа. Проектът се финансира по програма IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) 2007 на ЕС и е на обща стойност 800 000 евро. Продължителността на проекта е 27 месеца.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 82 - 90 от 786
Free Joomla Templates