whatsapp spy android kostenlos click the following article Spionage app Iphone überwachungskamera nutzen Handyortung Spyware iphone kostenlos Telefonüberwachung mitarbeiter visit web page article source here Iphone sms Überwachungs app Software überwachungskamera freeware download Whatsapp plus ausspionieren Apple überwachung app Whatsapp kinder kontrollieren Whatsapp mitlesen app iphone Kann man handy seriennummer orten read article Handy hotspot Blaue haken whatsapp obwohl nicht online Wlan knacken mit iphone Wie funktioniert handy spionage software continue reading Iphone 5 passwort hack Handy übers internet hacken Urteil handy spionage Sms lesen internet Whatsapp überwachung free Spy app this web page Handy tracking germany Iphone 5 hacken ohne pc visit web page My spy handy Sony handycam software for android Smartphone ortung Handyortung mit Whatsapp sms spion Kann man android orten Spionage app Telefoon hacken click Telefon abhören Kontrolle handyparken Whatsapp spy descargar gratis para pc Iphone 8 gefunden orten Sony Hack iphone geometry dash Handyspiele samsung s5230 kostenlos downloaden Handy das Handy Handy abhören chip akku Whatsapp überwachung über wlan link click at this page Unbekannte telefonnummer orten Verlorenes handy Iphone orten trotz flugmodus Iphone empfangene sms lesen Iphone Iphone 7 whatsapp blaue haken deaktivieren just click for source Handy spiele mario kostenlos Handy orten anhand imei Bilder spionage app Whatsapp sniffer tecmundo Whatsapp überwachung go here Kann keine sms lesen s6 Kann keine Handy abhören geht das Iphone 6s click to see more Whatsapp im Blaue Iphone 8 Plus ortung umgehen article source Handy orten lassen windows phone In fremde Spionage mit read article sony handycam hdr-cx240 samsung galaxy s7 telefon orten handy spionage descargar whatsapp sniffer para iphone 6s gratis click to see more learn more here whatsapp manche iphone 6 Plus hacken eigenes handy per gps orten click hack iphone sony handycam sony handycam dvd more info handy tracker free visit web page telefon hacklemek spionage win whatsapp blaue
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Анкети

До колко полезен Ви беше сайта?
 
Начало Новини
Новини
Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 20

Брутният премиен приход за първото тримесечие на 2010 г., реализиран от застрахователите със седалище в Република България, възлиза на 408 421 хил. лв., като се наблюдава спад от 5,2 % на годишна база.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане за периода януари – март 2010 г., възлиза на 344 859 хил. лв., с което е реализиран спад от 6,8 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане делът на автомобилните застраховки се увеличава до 74,9 % (първо тримесечие на 2009 г: 71,2 %) от брутния премиен приход, реализиран в сектора, като застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (39,8 %) изпреварва по дял застраховка „Автокаско” (35,1 %).
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за периода януари - март 2010 г., възлиза на 63 562 хил. лв., с което е реализиран ръст от 4,4 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 78,9 %.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 60 327 хил. лв., от които 1 596 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане. Записаният брутен премиен приход от животозастрахователите е реализиран изцяло от директен бизнес.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) и автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”), съответно от 43,3 % и 41,0 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 189 118 хил. лв., като нарастват с 1,3 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 20 993 хил. лв., като се отчита спад от 3,7 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на март 2010 г. нараства с 10 % на годишна база и възлиза на 2 852 228 хил. лв., в т.ч. 64,2 % на застрахователите по общо застраховане и 35,8 % на застрахователите по животозастраховане.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД към края на март 2010 г. е 1 406 158 хил. лв. при 1 063 623 хил. лв. година по-рано. 
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 14,3 % на годишна база и достига 974 446 хил. лв., в т.ч. 510 584 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 463 862 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства със 7,1 % на годишна база и достига 1 313 633 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.03.2010 г., нараства с 9,1 % на годишна база и достига 518 525 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 8 935 хил. лв. към края на март 2010 г. при 5 332 хил. лв. към края на март 2009 г., съответно положителен финансов резултат от 17 737 хил. лв. към края на март 2010 г. при 11 772 хил. лв. за същия период на 2009 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за първото тримесечие на 2010 г. е 13 624 хил. лв. при 2 788 хил. лв. за първото тримесечие на 2009 г., а финансовият резултат е 15 663 хил. лв. за първото тримесечие на 2010 г., при 6 310 хил. лв. за първото тримесечие на 2009 г.
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари - март на 2010 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 16 471 хил. лв., с което е реализиран ръст от 15,1 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” от 32,3 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 23,1 %.
Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 5 522 хил. лв., като се отчита ръст от 11,0 % на годишна база.
Сумата на активите на здравните дружества към края на март 2010 г. нараства с 11,3 % на годишна база и възлиза на 73 517 хил. лв.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 13,7 % на годишна база и достига 47 122 хил. лв.
Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 4,0 % на годишна база и достига 16 625 хил. лв.
За първото тримесечие на 2010 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат положителен технически резултат от 1 251 хил. лв., при 2 301 хил. лв. отчетен  за първото тримесечие на 2009 г., съответно положителен финансов резултат от 1 629 хил. лв., при 2 289 хил. лв. в края на март 2009 г.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.03.2010 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 188 273 при 349 375 в края на март 2009 г.

*Поради това, че един животозастраховател е променил счетоводната си политика по отношение на отчитане на премийния приход, статистиката за януари  и февруари 2010 г. е актуализирана. 

 
"Алианц Банк България" и ЗАД "Алианц България Живот" започват предлагане на два нови инвестиционни ф

От 17 май 2010 г., ЗАД „Алианц България Живот” чрез „Алианц Банк България” предлага два нови инвестиционни фонда: „Алианц Стабилност” и „Алианц Напредък” по “Алианц Престиж” – Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд (Тарифа 60).

Новите инвестиционни фондове са вътрешни фондове, които са създадени и се управляват от ЗАД „Алианц България Живот”.

Основните характеристики на двата фонда са следните:

  • Валутата на фондовете е евро.
  • Формираните от застрахователните премии активи на фондовете се инвестират, както следва:

    “АЛИАНЦ СТАБИЛНОСТ”:
    • 70 % от активите - в депозити в Търговски Банки
    • 30 % от активите – в акции на борсово търгуема колективна инвестиционна схема (ETF) iShares DJ EURO STOXX 50 (DE)


“АЛИАНЦ НАПРЕДЪК”:

    • 50 % от активите - в депозити в Търговски Банки

50 % от активите - в акции на борсово търгуема колективна инвестиционна схема (ETF) iShares DJ EURO STOXX 50 (DE)

 

 
Квестор е назначен в италианско застрахователно дружество, което има право да извършва застраховател

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че на 20.05.2010 г. КФН е получила информация за откриване на производство по назначаване на квестор по отношение на застрахователното дружество от Италия:  Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. с адрес Milan, viale Nazario Sauro 14. Отнети са временно правомощията на изпълнителните органи на дружеството.
Датата на влизане в сила на решението е 14 април 2010 г. Назначеният квестор е: Mr. Angelo Cremonese
Институцията, която осъществява финансов надзор върху застрахователя и надзор в производството е Институцията за застрахователен и пенсионен надзор на Италия - ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma.
Приложимият закон в производството по принудителна ликвидация е law n. 576 of 12 August 1982.
Решението е публикувано в the Italian Official Journal и в бюлетина ISVAP и уеб-страницата.
Уведомяваме заинтересованите лица, тъй като това дружество има право да извършва застрахователна дейност и в България при свободата за предоставяне на услуги.

 
Отражение на финансовата и на икономическата криза върху състоянието и развитието на застрахователни

Редица икономически фактори оказаха негативно влияние върху развитието на

застрахователния пазар през 2009 г.: намалената продажба на нови автомобили;

намалението при покупките на лизинг; ограничаването на кредитната активност от страна на местни финансови институции; несигурността относно бъдещите доходи на домакинствата, влияеща пряко върху склонността им за спестяване чрез закупуване и поддържане на животозастраховки; конкурентни продукти на пазара, които предлагат по-висока доходност (банковите депозити).

Въпреки посочените фактори застрахователите успяха да устоят на финансовата

и икономическа криза и разполагат с достатъчно средства, които да осигурят тяхната ликвидност и платежоспособност. За разлика от много други държави не се наложи застраховател да получи държавна подкрепа, за да се осигури финансовата му стабилност. Може да се каже, че се запази доверието на потребителите към дейността на застрахователите.

Бъдещото развитие на застрахователния пазар е пряко обвързано с подобряване

на макроикономическата среда и преодоляване на негативните ефекти от влошената икономическа среда, което е предпоставка за възстановяване на високите темпове на неговото развитие. 
ЗАД ’’ВИКТОРИЯ’’ подари екскурзия до Рим през месец май.

Ежегодният конкурс, в който участват всички главни агенции и офиси на дружеството, тази година се печели от ГА Велико Търново, офис Петрич и офис Харманли.

         Критериите за класиране са постигнати резултати на база изпълнение на бизнес план за 2009 г., пакетни продажби, както и брой нови клиенти при реализация на директна продажба в офиса.

         Победителите в конкурса ще имат възможността да разгледат забележителностите на космополитния град, както и да посeтят централата на „Фата Асикурациони Дани”.


 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 73 - 81 от 786
Free Joomla Templates