whatsapp spy android kostenlos click the following article Spionage app Iphone überwachungskamera nutzen Handyortung Spyware iphone kostenlos Telefonüberwachung mitarbeiter visit web page article source here Iphone sms Überwachungs app Software überwachungskamera freeware download Whatsapp plus ausspionieren Apple überwachung app Whatsapp kinder kontrollieren Whatsapp mitlesen app iphone Kann man handy seriennummer orten read article Handy hotspot Blaue haken whatsapp obwohl nicht online Wlan knacken mit iphone Wie funktioniert handy spionage software continue reading Iphone 5 passwort hack Handy übers internet hacken Urteil handy spionage Sms lesen internet Whatsapp überwachung free Spy app this web page Handy tracking germany Iphone 5 hacken ohne pc visit web page My spy handy Sony handycam software for android Smartphone ortung Handyortung mit Whatsapp sms spion Kann man android orten Spionage app Telefoon hacken click Telefon abhören Kontrolle handyparken Whatsapp spy descargar gratis para pc Iphone 8 gefunden orten Sony Hack iphone geometry dash Handyspiele samsung s5230 kostenlos downloaden Handy das Handy Handy abhören chip akku Whatsapp überwachung über wlan link click at this page Unbekannte telefonnummer orten Verlorenes handy Iphone orten trotz flugmodus Iphone empfangene sms lesen Iphone Iphone 7 whatsapp blaue haken deaktivieren just click for source Handy spiele mario kostenlos Handy orten anhand imei Bilder spionage app Whatsapp sniffer tecmundo Whatsapp überwachung go here Kann keine sms lesen s6 Kann keine Handy abhören geht das Iphone 6s click to see more Whatsapp im Blaue Iphone 8 Plus ortung umgehen article source Handy orten lassen windows phone In fremde Spionage mit read article sony handycam hdr-cx240 samsung galaxy s7 telefon orten handy spionage descargar whatsapp sniffer para iphone 6s gratis click to see more learn more here whatsapp manche iphone 6 Plus hacken eigenes handy per gps orten click hack iphone sony handycam sony handycam dvd more info handy tracker free visit web page telefon hacklemek spionage win whatsapp blaue
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Анкети

До колко полезен Ви беше сайта?
 
Начало Новини
Новини
ДЗИ представя нови условия по автомобилна застраховка „Каско+”

От 1 юни 2010 г. „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД представя на пазара нови, по-добри условия по Автомобилна застраховка „Каско+”. Чрез своето ново предложение, ДЗИ предоставя възможността за допълнително намаление на премията по „Автокаско” на МПС, като предлага т.нар. предварителен „Авансов бонус”. При тази опция добрите водачи заплащат 20% по-ниска цена за продукта „Каско+” при липса на заведени щети през времетраенето на застраховката.

ДЗИ предвижда още атрактивни отстъпки за своите клиенти: за нови клиенти /новозастраховано МПС в ДЗИ/, за еднократно заплащане на премията, за застраховане на повече от 3 броя МПС, както и за сключена застраховка „Гражданска отговорност” в ДЗИ.

Специални клаузи и преференциални условия са подготвени за шофьорите с добра история на щетимост, както и за онези, които са подновили без прекъсване своето „Автокаско”.
Спрямо избраната комбинация от покрития и възможни отстъпки, клиентът може да заплати до 40% по-малко от основната цена на полицата.

Също така, клиентите на дружеството получават възможност за договаряне на допълнителни условия при ликвидация на щети, за ползване на официален сервиз, ремонт в чужбина и др.
Полицата е валидна за България, страните от ЕС и от споразумението „Зелена карта”. Тя осигурява безплатна пътна помощ за територията на България, както и безплатен автоасистанс за чужбина за леки и лекотоварни автомобили.

 
На 20 май 2010 г. в прес- клуб БТА Университетът по застраховане и финанси подписа договор за съвмес

На 20 май 2010 г. в прес- клуб БТА Университетът по застраховане и финанси подписа договор за съвместни програми с Sheffield University  и международния му факултет City College. Британският топ университет University of Sheffield, чрез международния си факултет CITY College  за пръв път влиза в България с български партньор – Университетът по застраховане и финанси (ВУЗФ). Съвместните програми, които ще предлагат двата унивeрситета, са в степен "магистър",  по специалностите "Маркетинг, реклама и връзки с обществеността" и "Бизнес мениджмънт и технологии". Обучението по двете програми ще бъде за период от две години, като международни преподаватели, префесори и експерти с практически познания и опит ще идват в България и ще обучават студентите на място. Обучението е модулно, а учебните занятия  - съботно-неделни.

 
Приветствено слово на Петър Чобанов по време на откриването на Осмото международно финансово изложен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
В качеството си на  председател на Комисията за финансов надзор за мен е чест и удоволствие да участвам в откриването на Осмото международно финансово изложение и конференция “Банки Инвестиции Пари”.
Искам да поздравя  Фондация „Банки, Инвестиции и Пари”, М 3 Communications Group и Атлантическия клуб в България, които организират този финансов форум под надслова “20 години ново банково дело в България. Опитът и ролята на финансовия сектор у нас за възстановяване от кризата”.

Интересно е да се отбележи, че в поредица от събития, в които участвам, в страната и чужбина, в заглавията им присъстват оптимистични нотки и са посветени на икономиката и финансите след кризата. Заглавието на сегашната конференция предполага един процес на възстановяване, при което като че ли кризата приключва. Този избор на теми говори за голямото желание на финансовата общност кризата да е останала зад гърба ни. Дано, бих казал, но ако погледнем обективно и аналитично, нито в България, нито в Европа, нито в световен мащаб може да се говори за трайно възстановяване от рецесията и икономическата криза. Периодично се появяват и положителни сигнали, но за съжаление те не доказват трайно възстановяване. Всички финансови пазари, включително и българският, са като скачени съдове и тенденциите се предават от един на друг. Ето например, изказванията през миналата седмица на водещи политици в Унгария за много трудната бюджетна ситуация и проблеми с обслужването на дълга, доведе до поскъпване на финансирането на държавните дългове, дори в страни като Франция и Австрия.

Икономика на България, като страна – членка на Европейския съюз, също следва глобалните процеси. При нас също се наблюдават някои сигнали за предстоящо оживление в икономиката. Износът расте, промишлеността като че ли се съживява, кредитирането нараства на годишна база, макар и с невисоки темпове. Но наред с това са налице и сигнали в посока забавяне на възстановяването. БВП отбеляза спад от 4% на годишна база през първото тримесечие на 2010 г. През май 2010 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4 пункта спрямо април поради влошаване на бизнес климата в търговията на дребно с 5.3 пункта. Общият индекс на цени на производител през април се увеличава с 8.1% на годишна база. За първото тримесечие, по предварителни данни, ПЧИ в България са отрицателни в размер на – 21.9 млн. евро.

В тази динамична ситуация усилията на КФН са насочени към запазване стабилността на пазарите и доверието на инвеститорите. Основното ни предимство при кризисни ситуации, които обхващат повече от един сегмент на финансовия пазар, е наличието на интегриран надзор в лицето на Комисията за финансов надзор. Осъществяването едновременно на регулацията и надзора на капиталовия, застрахователния и пенсионния пазар, осигурява възможност за бързо и ефективно предприемане на мерки в случай на извънредна ситуация, която засяга един пазарен сегмент, но има потенциала да се разпростре и върху останалите.
В отговор на кризата КФН предприе допълнителни надзорни мерки за завишаване на изискванията спрямо отчетността на инвестиционните посредници по отношение на капиталовата адекватност, като запази задълженията на поднадзорните лица да предоставят по-подробна информация, въведени с цел осъществяване на превантивен контрол и запазване на финансовата стабилност. Завишиха се изискванията спрямо застрахователите, като те започнаха да представят допълнителна информация за размера на собствените средства и границата на платежоспособност за по-кратък период.
По отношение на пенсионноосигурителните дружества - проведохме редица срещи с мениджмънта на някои от дружествата и дадохме препоръки за завишаване на контрола и извършване на по-прецизни разчети при инвестиране средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
В отговор на кризисната ситуация и все по-засиления дебат на европейско ниво за  повишаване координацията и сътрудничество между държавните-членки, респективно финансовите регулатори и надзорни органи, в областта на ранното предупреждение и финансовата стабилност, КФН създаде специално административно звено – дирекция  „Икономическа и финансова стабилност”. Основните задачи на това звено са:
- Да идентифицира и оценява потенциалните рискове за финансовия сектор;
- Да анализира и оценява макроикономическата ситуация в България и влиянието на регулаторни мерки на ниво ЕС върху финансовата стабилност на страната;
- Да създаде система от индикатори за ранно предупреждение, т.е. индикатори, чрез които биха могли да бъдат идентифицирани потенциални кризисни ситуации;

Успешното и устойчиво излизане от кризата изисква и ново поведение на публичния сектор като цяло, при което да се ценят финансовите ресурси и да се оптимизират разходите. Поради тази причина, кризата повлия на КФН не само като надзорна институция, която трябваше да предприеме адекватни мерки по отношение на пазарите, но и като административна единица, на която сериозно бяха намалени параметрите на разходната част на бюджета.
В резултат на това Комисията предприе бързи и решителни действия за ограничаване и свеждане на бюджетните разходи до възможния минимум. Постигната беше договореност за 30 % намаление на наема, с 50 % се намалиха разходите за командировки в чужбина и изцяло се преустановиха разходите за семинари с източник на финансиране от държавния бюджет. КФН извърши и съкращаване на персонала с 20 %, едно трудно действие  в административен и в човешки аспект, но необходимо предвид  променената ситуация. Подобно „свиване” на  разходите предстои да бъде извършено в редица други институции, предвид актуализацията на бюджета.
Но кризата ни накара и да потърсим нови източници на финансиране и това е една от причините да започнем през 2009 и 2010 два туининг проекта в Черна гора (съвместно с БНБ и Холандската централна банка), както и в Босна и Херцеговина. В тях КФН е обучаваща страна, което предполага допълнително финансиране с „европейски средства”.
Кризата засяга всички, в момента не са ни необходими псевдо или половинчати реформи, а мерките, които се предприемат, трябва да са последователни и синхронизирани, за да бъдат успешни и наистина да доведат до трайно възстановяване.
В заключение, вярвам, че тази конференция ще бъде наистина полезна и ще роди конструктивни идеи и решения за ролята на финансовата система за по-нататъшното възстановяване на икономиката.

 
БУЛ ИНС - ЗА ДА Е ЖИВА ТРАДИЦИЯТА

“Бул Инс” е отново генерален спонсор на третото издание на фестивала за антично наследство "Орел на Дунав", който се проведе от 4 до 6 юни 2010 г. Една от основните цели на компанията, още от създаването й, е подкрепата на културата, историята и традициите на страната ни.

 

"България има славно минало и ние трябва да сме горди с него", смята доц. Стоян Проданов, изпълнителен директор на “Бул Инс”. Според него първата крачка към това е запознаването с историята, а най-добрият начин да научим и запомним нещо, е да го преживеем лично. Събития като това са важни, защото пренасят древната история на българските земи до съвремието. Правят богатата ни история не абстрактна, а реална и напълно осезаема, будеща гордост у българите. За нас като компания е чест да бъдем партньори на този фестивал, коментира още Стоян Проданов.

 

“Бул Инс” подкрепя този фестивал за втора поредна година. След изключителното представление, което изнесоха миналата година стотиците реенактори, влезли в ролята на древни римляни, траки, даки и готи, през тази година организаторите са направили програмата още по-интересна и пълна. За пръв път в организирането на подобен мащабен спектакъл участва и Русенската опера, която ще изнесе на открито операта "Норма" на Белини. Иновация е участието и на реенактори от групата «Първа Тракийска кохорта» в представлението. В допълнение към това за "малките гладиатори" ще има и "Антични Бързи, смели, сръчни", а за по-големите любители на античната история ще има телевизионна викторина.

“Бул Инс” е една от малкото компании у нас, които подкрепят културни събития и изследвания на историци, изследователи и археолози. Това е и причината ръководството на компанията в лицето на изпълнителния директор Стоян Проданов, да подкрепи инициативата на Община Свищов. Според него този фестивал се e превърнaл в част от световна мрежа от подобни събития, възстановяващи античността.

 
Prudential преговаря за намаляване на цената на AIA

Британският застраховател Prudential Plc, който се опитва да закупи азиатското животозастрахователно подразделение на American International Group Inc.(AIG) в сделка за 35.5 млрд. долара, обави, че преговаря с AIG за променянето на условията по сделката, информира Bloomberg.

Разговорите между двете компании може да доведат, а може и да не доведат до промени по условията по сделката, се казва в изявление на Prudential от днес. Главният изпълнителен директор на Prudential вчера е бил в Ню Йорк, за да преговаря за намаляване на цената на AIA.

Британската компания е подложена на големи критики от страна на основните си акционери, защото иска да набере 21 млрд. долара, за да финансира сделката. Пазарната стойност на Prudential е 13.8 млрд. паунда (20 млрд. долара). Сделката вече беше забавена веднъж от британските регулаторни органи поради опасения около капиталовите резерви на застрахователя, а най-големия спад на фондовите пазари от финансовата криза насам намали ентусиазма на акционерите за осъществяване на придобиването.

Акционери, притежаващи около 20% от Prudential, планират да гласуват срещу придобиването на годишната среща на компанията на 7 юни, заявиха по-рано тази седмица от акционера Neptune Investment Management Ltd. Общо 75% от акционерите трябва да подкрепят предлагането на права за закупуването на акции, за да може то да е успешно.

BlackRock Inc. и Fidelity Investments са сред акционерите изразили опасения, че сделката е прекалено скъпа. Някои акционери настояват за намаляване на цената до 30 млрд. долара. Бордът на директорите на AIG пък е малко вероятно да одобри тази цена.

Prudential планира да финансира сделката с предлагането на права на стойност 21 млрд. долара, издаването на нови акции и други ценни книжа за 10.5 млрд. долара и от продажбата на облигации. Офертата е най-голямата в корпоративната история на Великобритания.

Общата компания между Prudential и AIA ще бъде най-големият животозастраховател в Хонконг, както и в Сингапур, Малайзия, Тайланд, Индонезия, Филипините и Виетнам. Заплащането на 35.5 млрд. долара за AIA ще създаде компания, чиято стойност ще бъде 60 млрд. долара до 2013 г., според Prudential.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 55 - 63 от 786
Free Joomla Templates